*Τύπος οχήματος
*Είστε πελάτης της Piaggio;
Αριθμός πλαισίου
*Όνομα

*Επίθετο

Πλήρης διεύθυνση

*Επιλέξτε τη χώρα σας


*Πόλη

*Ταχυδρομικός Kώδικας

*E-mail

*Φύλλο
AΘ
*Ημερομηνία γέννησης

Επάγγελμα

Τίτλος σπουδών

*Τύπος ερωτήματος
Το μήνυμά σας

Αν προτιμάτε η ανταπόκριση στο αίτημά σας να γίνει τηλεφωνικώς, εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (“GDPR”)



Γνωρίζω ότι η συγκατάθεση παρέχεται έγκυρα αν η ηλικία μου είναι ίδια ή μεγαλύτερη των 16 ετών. Επί του συγκεκριμένου, συμπληρώνοντας το πεδίο που αναφέρεται παρακάτω, δηλώνω ότι έχω φτάσει σε αυτό το όριο ηλικίας. Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου για σκοπούς μάρκετινγκ, σύμφωνα με το σημείο 3.3 της Πληροφόρησης, μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων (όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms, mms, ειδοποιήσεις push και κοινωνικά δίκτυα) και συμβατικών (όπως εγγράφως μέσω ταχυδρομείου και τηλεφωνήματα μέσω τηλεφωνητή):

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ